Vacature: Junior-medewerker communicatie en evenementen (m/v/x)

Deeltijds contract (1/2de) van onbepaalde duur, vanaf 1 juli 2018.

Congodorpen werft aan

De organisatie

Congodorpen droomt van een platteland in Congo waar de bevolking toegang heeft tot kwalitatieve basisvoorzieningen (werk – school – zorg) en waar de sociaaleconomische dynamiek bijdraagt aan de duurzaamheid van deze voorzieningen. Congodorpen doet dit via een geïntegreerde aanpak op het platteland van Congo, vanuit én ten voordele van initiatieven aan de basis. De participatieve en multidisciplinaire aanpak richt zich op economische plattelandsontwikkeling, maar ook op basisopleiding (formeel en niet-formeel) en basisgezondheidszorg in de ruime zin (eerstelijnszorg, water, hygiëne en sanitatie, voeding en preventie).

Het team in Heverlee telt twee medewerkers en enkele vrijwilligers, het team in Congo bestaat uit drie medewerkers.

De functie en taken

Je staat in voor de externe communicatie en evenementen van Congodorpen. Aangezien we een kleine organisatie zijn, ben je verantwoordelijk voor een breed takenpakket dat je wordt geacht zelfstandig te plannen en uit te voeren. Je kan rekenen op ondersteuning van collega’s, je rapporteert aan de directeur.

De belangrijkste taken zijn:

Communicatie

 • Coördinatie van communicatie naar de achterban, sympathisanten en schenkers: de papieren mailing (4*jaar), e-mailings en facebook: planning, opmaak, eindredactie, druk en verzending.

 • De website beheren en up-to-date houden met beeldmateriaal en verhalen van op het terrein. Hiervoor werk je nauw samen met de medewerkers in Congo en een extern communicatiebureau.
 • Updaten van de huisstijldragers: templates verslagen en agenda’s, powerpoint, jaarverslag, …
 • Artikels schrijven over de projecten die Congodorpen ondersteunt voor publicatie op de website, in de mailings en het jaarverslag.
 • Coördinatie van het jaarverslag: opmaak, eindredactie, druk en verzending.Actualiseren van het PR materiaal van Congodorpen: folder, banners, …
 • Communicatieondersteuning en -opleiding bieden aan Congodorpen collega’s (medewerkers en vrijwilligers) en bestuursleden. Dit kan bijvoorbeeld via handleidingen en infosessies.

 • Het beheer van het adressenbestand in lijn met de privacywetgeving. Hiervoor werk je samen met een vrijwilliger.

Evenementen

 • Het plannen en organiseren van enkele evenementen in het najaar 2018 (o.a. rond alfabetisering in Stad Leuven). Van het uitwerken van het concept tot het in goede banen leiden van het evenement.
 • Uitwerken van een concept voor een evenementenreeks rond 5 jaar Congodorpen.
 • Coördinatie van deelname door Congodorpen aan evenementen van andere organisaties, zoals wereldfeesten: inschrijven, zorgen voor het nodige PR materiaal en de informatie voor de vrijwilligers, enz.

Jouw profiel

Opleiding

Je hebt een bachelor diploma Communicatie, PR of Marketing of gelijkgesteld door middel van aantoonbare ervaring.

Competenties

Je bent sterk in:

 • Nederlands en Frans, zowel mondeling als schriftelijk. Goede kennis van het Engels is een plus.
 • Vlot, helder en overtuigend schrijven voor een brede doelgroep, met mogelijkheid tot differentiatie naargelang het specifieke publiek.
 • Vlot, helder en overtuigend spreken voor een brede doelgroep, met mogelijkheid tot differentiatie naargelang het specifieke publiek.
 • Profilering op sociale media.
 • Het organiseren van evenementen (van concept tot uitvoering).
 • Mensen enthousiasmeren en dynamiseren.
 • Vormgeving; je kan promotiematerialen ontwerpen (van banner tot brochure), documenten lay-outen, afbeeldingen bewerken in programma’s zoals Indesign, Photoshop of gelijkaardig.
 • Het samenstellen van korte video’s in Adobe Premières of een gelijkaardig programma.
 • Het samenstellen en beheren van e-mailings in Mailchimp.
 • De courante tools in een Office-omgeving (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Access).

Je bent in staat om:

 • Je werk efficiënt te organiseren in functie van deadlines, maar je kan omgaan met onvoorziene omstandigheden die je planning doorkruisen en bent bereid om op een flexibele manier de diverse opdrachten in te vullen.
 • Creatief naar oplossingen te zoeken.
 • Proactief noden en opportuniteiten te onderkennen en daarop acties te nemen.
 • Bij te dragen aan een goede sfeer in een kleine groep.

Je beschikt over kennis van, of bent in staat en gemotiveerd om in korte tijd kennis te verwerven over:

 • De projecten van Congodorpen en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
 • Congo.
 • De nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR).

Je beschikt over een rijbewijs B en kan beschikken over een wagen voor werkopdrachten, indien nodig.

Ons aanbod

 • Contract van onbepaalde duur.
 • Een halftijdse functie volgens een 38-urenstelsel.
 • Plaats van tewerkstelling te Heverlee, (goede busverbinding van en naar NMBS-station Leuven).
 • Flexibiliteit en de mogelijkheid tot occasioneel thuiswerk.
 • Loon volgens PC 329.02 -categorie B1c, dubbel vakantiegeld en eindejaarspremie.
 • Recht op maximum 24 dagen verlof per jaar (voor een voltijdse functie gedurende 12 maanden, o.b.v. voltijdse tewerkstelling in 2017).
 • Maaltijdcheques, groepsverzekering, terugbetaling kosten woon-werkverkeer.
 • Terugbetaling van gemaakte onkosten in het kader van werk gerelateerde opdrachten.
 • Recuperatie van uren voor werk gerelateerde opdrachten buiten de gangbare werkuren.

Selectie en indiensttreding

We selecteren kandidaten op basis van hun opleiding, ervaring, kwaliteiten en vaardigheden, alsook motivatie voor deze functie, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

Sollicitatieprocedure

 • Vacaturebericht: 17-29 mei 2018.
 • Kandidaten sturen een motivatiebrief (max. 1 bladzijde) en curriculum vitae, naar kim.leemput@congodorpen.org en congodorpen@congodorpen.org , voor 31 mei 2018.
 • Geselecteerden worden uitgenodigd voor een gesprek en praktische opdracht op ma 11, di 12 of woe 13 juni 2018.
 • Na succesvolle afronding van de selectieprocedure en afhankelijk van je beschikbaarheid, is je indiensttreding voorzien op maandag 2 juli 2018.

Meer info bij Kim Leemput, 016 38 80 32

In groep kan je meer. Daarom hebben wij uw steun hard nodig!

Doneer nu