Missie

Nederlandse versie

Congodorpen blijft kiezen voor geïntegreerde ontwikkeling op het platteland van Congo en dit vanuit én ten voordele van initiatieven aan de basis.

Concreet, stimuleert en ondersteunt Congodorpen in de Bandundu- en Evenaarsprovincie basisinitiatieven via geïntegreerde plattelandsontwikkeling. De participatieve en multidisciplinaire aanpak richt zich op economische plattelandsontwikkeling, maar ook op basisopleiding (formeel en niet-formeel) en basisgezondheidszorg in de ruime zin (eerstelijnszorg, water, hygiëne en sanitatie, voeding en preventie). Thema’s zoals gender, HIV/Aids, milieu en communicatie worden transversaal opgenomen. Uiteraard dient rekening gehouden te worden met nationale en internationale beleidslijnen.

Een interventiezone komt overeen met een gezondheidsgebied – bestaande structuur binnen het gezondheidszorgsysteem van Congo. De doelgroep van elke interventie is de bevolking van het gezondheidsgebied, gemiddeld 10.000 mensen. Deze bevolking wordt betrokken in elke stap van de interventie: van identificatie tot uitvoering. Startend met een diepgaande en uitgebreide analyse van de situatie door de bevolking, wordt een interventieplan uitgewerkt en uitgevoerd door diezelfde bevolking. Waar nodig, nuttig en mogelijk, biedt Congodorpen middelen ter ondersteuning. Dit kan gaan van informeren, opleiden, investeren tot lobbyen en netwerken.

De bevolking is het vertrekpunt van elke interventie, Congodorpen bereikt haar via representatieve, lokale, proactieve en verantwoordelijke ontwikkelingsactoren (verenigingen, ngo, coöperatieven) waarmee ze een partnerschap afsluit. Deze partners zijn de draaischijf om de geïntegreerde aanpak te stimuleren en te organiseren. Om sterk betrokken te zijn bij wat er leeft bij de partners en de bevolking, is Congodorpen permanent aanwezig in de interventieregio’s. De lokale antennes zijn de voelsprieten en ankerpunten van Congodorpen op het terrein. Indien nodig, wordt beroep gedaan op diensten en expertise van buitenaf. Daarnaast wordt samenwerking en synergie ook steeds belangrijker. De rol van Congodorpen is om deze processen te vergemakkelijken.

Version Française

Principalement dans les provinces de l’Equateur et du Bandundu en RDC, et dans le respect des politiques nationales, Congodorpen veut stimuler et accompagner les initiatives de base par le développement rural intégré.

Elaborer d’une manière participative à la base, l’approche multidisciplinaire développée autour de 3 thématiques majeures par Congodorpen, va concerner le développement économique rural, mais également l’éducation de base (formelle et non formelle)ainsi que la santé au sens large (soins primaires et communautaires, composante eau, environnement, hygiène et nutrition, …).

Les aspects transversaux liés au genre, au VIH Sida, à l’environnement et à la communication (notamment via les radios rurales communautaires) seront intégrés au sein de chacune des thématiques.

Pour réaliser cette mission et afin d’assurer une appropriation locale et une durabilité, Congodorpen s’engage dans des partenariats avec des acteurs locaux proactifs, responsabilisés (ASBL, ONG locales, structures étatiques décentralisées, ...) qui partagent la même vision.

Suivant le contexte local Congodorpen, appuyé d’experts internes et externes, va également favoriser les collaborations et les synergies avec les acteurs du Nord opérant en RDC.

A travers ces partenariats, Congodorpen

    -Renforce les capacités humaines, organisationnelles et techniques des partenaires afin d’améliorer leur gestion quotidienne mais également la qualité de leurs services pour une meilleure efficience auprès de bénéficiaires finaux ;

    -Contribue, à travers leurs partenaires, à la mise en œuvre d’activités pertinentes débouchant sur un développement rural intégré durable et à l’empowerment des populations rurales ciblées.

    -Renforce les activités liées aux techniques d’information et de communication, au réseautage, au plaidoyer, à la structuration.

In groep kan je meer. Daarom hebben wij uw steun hard nodig!

Doneer nu