Proyaka, CTM Mooto-Bikoro, CDI-Bwamanda, Adine

Samen met onze vier lokale vaste partners werken we aan een betere toekomst in DR Congo.

Congodorpen werkt aan geïntegreerde plattelandsontwikkeling in DR Congo - vanuit én ten voordele van de bevolking - door het opzetten van projecten in samenwerking met lokale partners. In elke van de vier projectregio's werkt Congodorpen met een vaste lokale ngo-partner.

Proyaka - partner in Popokabaka (Kwango)

Proyaka ontstond midden jaren '90 als een initiatief ter bestrijding van hongernood in de regio Popokabaka en Kasongo-Lunda en groeide zo uit tot een gevestigde actor met een sterke lokale verankering. In de beginjaren lag de nadruk op het verbeteren van de landbouwproductie- en consumptie. Gaandeweg ging men meer de nadruk leggen op het organiseren van de landbouwers (in boerenorganisaties, -unies, -coöperaties) en het mobiliseren van de bevolking. Proyaka werkt rond het kwalitatief en kwantitatief verbeteren van de landbouwproductie en de transportmogelijkheden ervan, het verhogen van de inkomens van de bevolking, het stimuleren van boerenbewegingen en het stimuleren van de gelijkheid man-vrouw.

CTM Mooto-Bikoro - partner in Bikoro (Equateur)

CTM Mooto-Bikoro werd opgericht in 2010 op de dynamiek die er sinds 1976 plaatsvinden te versterken. In 1976 werd in Mooto het centrum Maenge opgestart in samenwerking met het bisdom Mbandaka-Bikoro. Het centrum werd getrokken door de jongeren die landbouw en ambacht in de regio aanmoedigden. Tussen 1996 en 2006 was het erg onstabiel in het land waardoor het centrum een sterke terugval kende en de activiteiten noodgedwongen beperkt werden. In 2010 werd vervolgens CTM opgericht om de activiteiten nieuw leven in te blazen. CTM ondersteunt boerenorganisaties in de omgeving van Mooto en Bikoro met als doel de levensstandaard en productiemogelijkheden van de bevolking te verbeteren. CTM besteedt ook bijzondere aandacht aan vrouwen en kinderen door de toegang tot basisonderwijs- en gezondheidszorg te ondersteunen.

CDI-Bwamanda - partner in Boto (Zuid-Ubangi)

CDI-Bwamanda is al meer dan 40 jaar operatief in de Evenaarsprovincie en bovendien historisch verbonden aan Congodorpen. CDI-Bwamanda kent een sterke expertise in het stimuleren van landbouwproductie en het verbeteren van de toegang tot basisonderwijs- en gezondheidszorg.

Adine - partner in Yakoma (Noord-Ubangi)

In 2013 ontstond Adine als een afsplitsing van CDI-Bwamanda als antwoord op de vele noden in de grote provincie. Adine kent een sterke expertise in het stimuleren van landbouwproductie en het verbeteren van de toegang tot basisonderwijs- en gezondheidszorg.

In groep kan je meer. Daarom hebben wij uw steun hard nodig!

Doneer nu