Steun ons waterproject in Businga

Voorzieningen voor zuiver water in 15 dorpen

Project 'water is leven'

In de Evenaarsprovincie is er geen gebrek aan water, maar het water in de rivieren, beken en poelen zit vol ziektebacteriën. Daardoor krijgen o.a. buiktyfus en worminfecties vrij spel, in vele gevallen met zeer ernstige of zelfs dodelijke gevolgen. De enige oplossing hiervoor is de aanvoer van zuiver water voor de bevolking.

In de gezondheidszone Businga, in het westen van de Evenaarsprovincie, is de situatie dramatisch. Door het tekort aan drinkbaar water is de bevolking gedwongen om het onzuivere water uit de rivieren te gebruiken of kilometers ver te stappen naar de dichtstbijzijnde waterbron. Naast gezondheidsproblemen brengt het tekort aan zuiver water dus ook sociale en economische nadelen met zich mee. Kinderen die de tocht naar zuiver water ondernemen kunnen immers niet naar school en vrouwen zouden de tijd die ze hiermee verliezen aan andere activiteiten kunnen besteden.

Geld om putten te boren en pompen te installeren hebben de dorpen in de zone Businga niet. Uit een grondig onderzoek blijkt dat in 15 dorpen de situatie erg slecht is. In 10 van die dorpen kan een oude waterput hersteld worden en met een nieuwe pomp worden uitgerust. In de vijf andere dorpen moet een nieuwe waterput geboord worden.

Het Businga-project is niet alleen belangrijk voor deze 15 dorpen, het is een hefboomproject voor de hele regio en zelfs daarbuiten. We investeren in meer toegang tot zuiver water maar ook in lokale beheerscomités en opleidingen voor technici die instaan voor het onderhoud van deze infrastructuur. De bevolking wordt aangemoedigd om hun kennis te verspreiden zodat het project als een model kan dienen voor toekomstige initiatieven.

Zuiver water is de basis voor gezondheid en sociale en economische vooruitgang.

Het Businga-project geeft 40.000 mensen directe toegang tot zuiver water!

Daarom is dit project van zo'n groot belang in deze regio. Wilt u een steentje bijdragen?

  • € 10
  • € 20
  • € 40
Donorinfo
Als stichting van openbaar nut helpt Donorinfo u met het uitkiezen van filantropische organisaties die financieel bona fide zijn. Al sinds 2005 vindt u op donorinfo.be info over de activiteiten en de gecontroleerde financiële middelen van Belgische hulpverlenende organisaties. Omdat wij transparantie belangrijk vinden, vindt u ook de jaarrekeningen van Congodorpen vzw terug op donorinfo.be.

In groep kan je meer. Daarom hebben wij uw steun hard nodig!

Doneer nu