Schrijnend verhaal over de gezondheidszorg in de Evenaarsprovincie

Dokter Made vertelt over de barre omstandigheden waarin dokters en verplegers moeten werken in de Evenaarsprovincie.

Slechte staat gezondheidscentra

Hoe erg het gesteld is met de gezondheidszorg in de Evenaarsprovincie blijkt uit deze schrijnende getuigenis van Marius Made, medisch coördinator in de Evenaarsprovincie. “Ik heb sinds zes jaar onder andere de gezondheidszone Boto onder mijn hoede. Niet zo lang geleden heeft de Congolese overheid de gezondheidszones in Congo herschikt. Daardoor is er nog maar één referentiehospitaal in deze streek, Bwamanda. Om er te geraken moeten de mensen van de zone Boto urenlang langs slechte wegen reizen, achterop de fiets. Te voet doe je er dagen over. Tijdens de regenperiode spoelen de wegen weg en zakken de bruggen in. Dat wil ook zeggen dat een klein dorpje zoals Bobandu, dat in de zone Boto ligt, totaal aan zijn lot overgelaten is. Er is in het dorp wel een klein gezondheidscentrum, bemand door amper één verpleger. Bij ernstige gevallen verwijst hij de patiënten door naar het ziekenhuis van Bwamanda op 140 km. Het gezondheidscentrum is opgetrokken uit stro en leem. Iedere keer wanneer het regent, wordt alle materiaal nat. Ook de medicamenten. Er is nauwelijks medisch materiaal. Een nieuw gebouw voor het gezondheidscentrum in Bobandu zou een zegen zijn voor deze regio. Ik hoop dat we op de steun zullen kunnen rekenen van Congodorpen, want anders dreigt er voor de bevolking van deze streek een catastrofe.”

In groep kan je meer. Daarom hebben wij uw steun hard nodig!

Doneer nu